Mange av landets folkehøgskoler tilbyr kortkurs med ulikt tema og innhold – og er åpne for dem som ønsker. Men nå opplever de at støtten til disse kursene står i fare for å bli kuttet over statsbudsjettet. Dette er en av tre filmer som ble laget i kampen om å vise nytten og verdien av å beholde disse kursene.