Gøyal informasjonsfilm for Nettskolen Vestfold som tilbyr fag til alle fylker i Norge. Gjennom live undervisning kan du ta fag som du ikke får tilbud om på din egen skole. Og klasserommet? Det er der du er og der du har pc`en din.