Statskogs spesialiteter er en promofilm for deres kampanje og konkurranse om å vinne turer rundt til deres naturskjønne områder – 5 vinnere ble plukket ut til 5 ulike turer med Tonje. Kampanjen hadde som mål å skape en bevissthet til Statskog og deres områder.