Jeg fikk i oppgave å lage en teaser for ØkoUka i Oslo, som skulle folkeliggjøre og avskremme temaet i håp om å lokke flere til å delta på de ulike arrangementene og foredragene i løpet av uken ØkoUka varte.