9. november fyller vi Kulturhuset i Oslo med foredrag, workshoper, kulturinnslag og andre aktiviteter som skaper nye koblinger mellom bransjer, fagområder, mennesker og tanker. Vi dekker hele spekteret fra systemtenkning til hvordan man kan skape nye, fysiske koblinger i hjernen din ved hjelp av ny teknologi.

Vi garanterer at du vil møte folk som inspirerer deg til å lære noe nytt og tenke nye tanker.