Vil du få en annerledes studiespesialisering i Norges vakreste klasserom? Elevene på Rjukan videregående sin Landslinje for natur og miljø er mye utendørs, og lærer om natur og klima gjennom praktiske og arbeidslivsrelevante oppgaver. Rjukan er det eneste stedet i landet som tilbyr Landslinje for natur og miljø, og elever fra hele landet kan søke seg hit, uavhengig av bosted/kommune.