I 2016 blir Andreas Capjon ansatt som Oslos første Bybonde, med mål om å dyrke opp en setervoll på Losætra midt i Oslo. Stedet skal være en arena for kunnskap og inspirasjon; hvor barn kan trekke gulrøtter opp av jorda, skoler kan lære om lokale kretsløp, Maaemo kan hente råvarer, og Oslos befolkning kan være med å høste og tilberede mat til felles middager.

Følg Bybonden fra han setter de første frøene i jorda til en oase av grønnsaker dukker opp midt mellom Barcode og Oslofjorden.

Bybonden: Andreas Capjon
Idé, regi og produksjon: Kristian Paulsen