Over flere år har jeg laget filmer for et bredt spekter av kunder, med helt ulike formål, budskap og målgrupper. Denne erfaringen tar jeg med meg inn i etthvert nytt prosjekt, slik at vi sammen får produsert den filmen dere trenger.


Preproduksjon

Det er helt nødvendig å gjøre et grundig forarbeid! Man får kartlagt målgruppe, budskap og ønsket oppnådd effekt – og først på bakgrunn av dette kan man lage idé, manus, storyboard og konsept.

Produksjon

Produksjonen starter der forarbeidet slapp. Og basert på det arbeidet tar man med seg det som kreves av utstyr og folk, for å oppnå best mulig resultat innenfor prosjektets rammer.

Postproduksjon

Det er på klippebordet at filmen tar form. Og det er først her man begynner å se konturene av et godt gjennomført arbeid. Smidig og tett dialog med kunden sørger for et resultat vi alle er stolt av.


Kunder